Fayyaa

Fayyaa

Finfinnee, Ebila 12,2010(FBC) - Nyaata erga nyaattanii booda wantoota raawwatamuu hin qabne isinitti haa himnumee:

Finfinnee, Ebila 11,2010(FBC)-Dhaabbilee fayyaatti dhiibbaa dhiigaa yeroo lakkaa’aman olaanaa kan ta’u dhiphuu umaamuun ta’uu akka danda’u qorannoon agarsiise.

Finfinnee, Ebila 10,2010(FBC)- ummatni adunyaa dhibbeentaan 95 hargansuu fayya qabeessa hin taane kan harganan yoo ta’u, kunis biyyoota hiyeeyyii keessatti bal’inaan kan mul’atu ta’uu qorannoon adeesse.

Finfinnee, Ebila 9, 2010(FBC) - Umrii jiddugaleessa godhachuun ispoortin ulfaatina kaasuu hojjetamnaan carraa du’uu 46%n akka hir’isu himame.

Finfinnee, Ebila 8,2010(FBC)- Teeknooloojin jiinii sirreessuu dandeessisu; dhibee jiiniin dhufu yaaluuf akka gargaaru himame.