Fayyaa

Fayyaa

Finfinnee, Waxabajjii 15,2010(FBC)-Godina Gujiitti Hospotaalli lama Birrii miliyoona 150 oliin aanaalee lama keessatti ijaarame eebbifamuun tajaajila hawaasaaf kennuu eegale.

Finfinnee, Waxabajjii 13, 2010 (FBC) Hospitaalli Ispeeshiyalaayizdii Qulqulluu Pheexroos dhibamtoota hospitaalota kaanitti baqaqsanii wal’aanuuf dabaree eeggatan simatee wal’aanuu jalqabe.

Finfinnee, Waxabajjii 12,2010(FBC)- Namni viitaamin D gahaa dhiiga isaa keessaa qabu caarraan kaansariif harmaaf saaxilamuu gadi aanaa ta’uu qorannoon gaggeeffame mirkaneesse.

Finfinnee, Waxabajjii 11, 2010 (FBC)- Bishaan daakuun sochiiwwan ispoortii karaa uumamaa dhaabbata qaamaa sirrii akka gonfannu dandeessisan keessaa tokko kan ta’ee fi faayidaalee fayyaa hedduu argamsiisudha.

Finfinnee, Waxabajjii 7,2010(FBC) -Dhukkubni asmaa ujummoo qilleensaa gara gadii huba.