Fayyaa

Fayyaa

Finfinnee, Guraandhala 16, 2009 (FBC) Guyya guyyaan kuduraa fi muduraa baay’isanii soorachuun umurii dheeraa jiraachuuf akka nu gargaaru qorattoonni qorannoo haaraa baasan irratti beeksisaniiru.

Finfinnee, Guraandhala 16, 2009 - Addunyaa kanarrati namni ‘umrii dheeraa jiraachuu hin fedhu’ jedhu jiraa laata?

Finfinnee, Gurraandhala 15,2009(FBC) – Infeekshiniin ujummoo fincaanii kaleedhaa kaasee amma fiixee maqsa fincaaniitti uumama.

Finfinnee, Guraandhala 14, 2009 (FBC) Namoonni hedduun ifa aduu salphaatti argachuun danda’amu gahaa argachuu hafuusaaniin hanqina Vitaamina Df wayita saaxilaman mul’ata.

Finfinnee, Gurraandhala 13,2009(FBC) – Sagantaan ekisteenshinii fayyaa dhaloota lammaffaa qophaa’e.