Fayyaa

Fayyaa

Finfinnee, Adoolessa 14,2009 (FBC) –Hanqinni of eeggannoo itti fayyadama moobayilaa rakkoon fayyaa fi du'aaf nu saaxiluu danda’a.

Finfinnee, Adoolessa 13, 2009(FBC) - Wantoota miidhama sammuuf nu saaxilanii fi of eeggannoo taasifamuu qabu.

Finfinnee, Adoolessa 12, 2009 (FBC) Maarsariitiiwwan hawaasummaa baay’ota biratti filatamoo fi maloota quunnamtii erga ta’anii oolanii bulaniiru.

Finfinnee, Adoolessa 12, 2009 (FBC) Mala jireenyaa hordoftan dabalatee sirni nyaataa keessan fayyaa keessan waliigalaa waliin kan wal-qabatudha.

Finfinnee, Adoolessa 11, 2009 (FBC) Daa’imman umuriin isaanii guddataa wayita dhufu sochiin ga’umsa qaamaa hojjatan hir’ataa dhufuusaa qorannoon haaraa ba’e eereera.