Fayyaa

Fayyaa

Finfinnee, Bitootessa 20,2009(FBC)- Dhibeen jallisee Naayjeeriyaatti mudate lubbuu namoota 140 galaafate.

Finfinnee, Bitootessa 19, 2009 (FBC) - Akka ragaa Dhaabbata Fayyaarraa argameen bara 2013tti sadarkaa idil-addunyaatti umurii namni tokko lafa kanarra turu waggoota 71dha.

Finfinnee, Bitootessa 18,2009(FBC) – Arraabduun rifeensaa(alopecia) maali?

Finfinnee, Bitootessa 18,2009(FBC) – Faayidaa loomiin fayyaa keenyaf qabu.

Finfinnee, Bitootessa 15, 2009 (FBC) Qorattoonni dawaa dulluma ittisu yookaan hambisu argamuuchuu isaanii beeksisaniiru.