Fayyaa

Fayyaa

Finfinnee, Caamsaa 16, 2009 (FBC) Of- eeggannoo dubartoonni ulfaa raawwachuu qaban:

Finfinnee, Caamsaa 16, 2009 (FBC) Kaansariin harmaa baay’inaan rakkoo fayyaa dubartoota miidhu yoo ta’u, yeroodhaan furmaatni hin-kennamuuf yoo ta’e miidhaa cimaa geessisa.

Finfinnee, caamsaa 15, 2009 (FBC) Bilbilli harkaa(mobile) jireenya keenya guyyaa guyyaa kessatti heddu barbachisaa ta'uurra kan ka'e yeroo ammaa kana daqiiqaa tokkoof of biraa dhabuun namoota hedduuf ulfaataa akka ta'e hundi keenyaa beekna.

Finfinnee, Caamsaa 14,2009(FBC) - Dhiphachuun rakkoo fayyaa qaamaa, yaadaa fi amalaa geesisuu danda'a.

Finfinnee, Caamsaa 11,2009(FBC) -Dhukkubni asmaa ujummoo qilleensaa gara gadii huba.