Fayyaa

Fayyaa

Finfinnee, Amajjii 10, 2010 (FBC) Baay’een keenya sochii ga’umsa qaamaa ganama irribaa wayita kaanu kan hojjannu yoo ta’u, baay’een ammoo galgala hojiidhaa wayita galan gara mana ispoortiitti goruun hojjatu.

Finfinnee, Amajjii 9, 2010 (FBC) Dubartoonni dhiirota irra caalaa umuriidhaan waaggaa dheeraa jiraachuun beekamu.

Finfinnee, Amajjii 8,2010(FBC) - Sammuu keenya maaltu miidha?

Finfinnee, Amajjii 7, 2010 (FBC) Seerri dubartoonni Siri Laankaa dhiirota qixxee mirga dhugaatii alkoolii bituu akka qabaataniif fooyya’e Pireezdaantii biyyattii Mayitiripaalaa Siriseenaan dhorkameera.

Finfinnee, Amajjii 4,2010(FBC)- Haalli jireenyaa fayya dhabeessa ta’e fayyaa keenya nu saamuun isaa hin oolu.