Fayyaa

Fayyaa

Finfinnee, Sadaasa 8,2010(FBC)- Ameebaan dhukkuba prootoozo'aa mar'umaanii kan “entameba histolytica” jedhamuun dhufudha.

Finfinnee, Sadaasa 7, 2010 (FBC) Mukuu (depression) saafilaa wayita yaalamu yeroo hedduu haadholii irratti xiyyeeffannoon taasifamus, mukuun (depression) abbootii fi haadholii lachan isaanii daa’imman irratti dhiibaa akka qabu qorannoon tokko eereera.

Finfinnee, Sadaasa 5, 2010 (FBC) Namoonni dhibee sukkaaraa waliin jiraatan baay’ee rakkoo miiraa waliin wal’aansoo wal-qabaa jiru, kun ammoo dhimma xiyyeeffannoo, deggarsaa fi gargaarsa barbaadu qorannoon Yunaayit Kiingdam keessatti geggeffame eereera.

Finfinnee, Sadaasa 5,2010(FBC)-Qullubbii adiin faayidaa fayyaa hedduu qaba.

Finfinnee, Sadaasa 4,2010(FBC)-Lammiilee Biriiteen irratti yaaddoon ulfaatina hin barbaachisne fuldura isaaniitti aggaamameera.