Fayyaa

Fayyaa

Finfinnee, Waxabajjii 15, 2009 (FBC) harma hoosisuun faayidaa fayyaa daa’immaniif qabuun garasitti hadholiif faayidaa fayyaa akka qabu qorannoo haaraa ba’e eereera.

Finfinnee,Waxabajjii 15,2009(FBC) - Foroforiin (dandruff) maalirraa nama qaba? Maalin ofirraa balleessuuhoo dandeenya?

Finfinnee, Waxabajjii 14,2009(FBC)- Dhibeen pooliyoo daa’imman Sooriyaa 17 qaamni isaanii akka hin sochoonetti miidhuu isaa Dhaabbanni Faytyaa Addunyaa beeksise.

Finfinnee, Waxabajjii 13, 2009 (FBC) Baakteeriyaawwan wayita haxxiffannuu fi qufaanu ba’an qilleensa keessaa hanga daqiiqaa 45 turuu akka danda’an qorannoon haaraa tokko eereera.

Finfinnee, Waxabajjii 13,2009(FBC)-Maatii tokko tokko keessatti, daa'imman hojiin umurii fi humna isaanii gitu qoodamuun kennameefii maatii isaanii deeggaraa, achumaaniis hojii baraa akka guddatan taasifamu.