Furdinni gar malee heddummaachaa jira

Finfinnee, Sadaasa 4,2010(FBC)-Lammiilee Biriiteen irratti yaaddoon ulfaatina hin barbaachisne fuldura isaaniitti aggaamameera.

Dhibee kanaan walqabatee dhukkuboonni dhufuu malanis dabalaa akka jiran UPI ibseera.

Briiteenitti waggoottan 20n darban ulfaatinni qaamaa hin barbaachisne %63n dabalee argameera.

Akka gabaasa dhaabbata OECDtti, waliigala lammiilee biyyattii keessaa % 27 rakkoo ulfaatina qaamaaf saaxilamaniiru.

%36 ammoo ulfaatina hin barbaachisnee fi dhibee daddarboo hin taanef saaxilamaniiru.

Lakkoofsi kunis Briiteenin biyyoota Awrooppaa biroo irraa sadarkaa jalqabaarra akka teessu ishii taasiseera.

Addunyaarratti biyyoota 35 kan lammiilen isaanii furdina hin malleef jalaa saaxilamaan jedhamanii adda bahan keessaa, Awustiraaliyaa, Finlaand, Neew Ziilaand, Meeksiikoo qofatu Briiteen duursa jedhameera.

Biyyoota 35n kanneen keessaa Jaappaan, Koriyaa, Swiizarlaandii fi Noorweeyfaan ammoo sadarkaa gadi aanaarra jiru.