Qorattoonni talaalliin alarjii lawuzii hantuuta irratti yaalamee bu’aan mul’achuusaa ibsan

Finfinnee, Ebila 4, 2010 (FBC) Qorattoonni Yuunivarsitii Michigaan- Ameerikaa talaalliin alarjii lawuzii (peanut) hantuuta irratti yaalamee bu’aa argamsiisuu isaa himan.

Talaalliin kun hantuuta alarjikii qabduu kennamee torban lama booda tutuqaa lawuzii qabaattes hosiisuu fi rakkoo hafuura baafannaa irraa ishee eega. Talaalliin kun ji’atti si’a sadii karaa funyaanii kennama.

Qorannoowwan itti-fufan kaayyoon isaanii talaalliin kun alarjii lawzii hangamiif akka nama irraa ittisu ta’a; haata’u malee qorattoonni kunniin malli alarjii kana yeroo dheeraaf ittisuutti akka ceesisu abdii qaban ibsaniiru.

Qorattoonni kunniin qorannoowwan dabalataa haala alarjii nyaataa itti ittisuun danda’amu irratti hatuuta irraatti akka geggeffamu karoorfataniiru.

Haata’u malee bu’aan qorannoowwan bineensota irratti hojjatamanii yeroo baay’ee nama irratti bu’aa wal-fakkaatu hin uumu.

Qorannoon kun barrulee ‘Journal of Allergy and Clinical Immunology’ Ebila 11 irratti ba’e.

Madda: https://www.upi.com