Haala gabaa

Haala gabaa

Finfinnee, Adoolessa 13,2010(FBC)- Bara baajataa 2010tti humna elektiriikaa Jibuutii fi Sudaanif gurguramerraa Doolaarri Ameerikaa miiliyoonni 81.62 argameera.

Finfinnee, Adoolessa 12,2010(FBC)-Naannoo Oromiyaatti bara 2010 guddinni dinagdee harka 9n guddate bara 2011tti ammoo dhibbeentaa 11.4 guddisuuf karoorfamuusaa Komishiniin karooraafi misooma dinagdee Oromiyaa beeksise.

Finfinnee, Adoolessa 12,2010(FBC)-Daandin Qilleensa Ityoophiyaa Afrikaarraa daandii qilleensaa filatamaa waggichaa ta'e.

Finfinnee, Adoolessa 11,2010(FBC)- Raawwii galmoota karoora guddinaa fi tiraanisfoormeeshinii 2ffaadhan kaa'aman waggoottan hafanitti fooyyeessuuf, dhaabbileen raawwachiistuu karoora isaanii keessadeebidhaan qopheessuu akka qaban Koomiishiniin Plaanii Biyyoolessaa beeksise.

Finfinnee, Adoolessa 10,2010(FBC)- Baankota Ityoophiyaatti herreegni kaa'ame Birrii biiliyoona dhibba 6 fi biiliyoona 88 ol qaqqabuusaa Baankin Biyyoolessaa Ityoophiyaa beeksise.