Haala gabaa

Haala gabaa

Finfinnee, Onkololeessa 11,2010(FBC)-Inistiitiyuutii Qorannoo Qonnaa Omiyaatti Gidduu Galli Qorannoo Qonnaa Baakkoo teeknooloojiiwwan qonnaa haarawa qorannoodhan argate hojiirra oolchaa jiraachuu ibse.

Finfinnee, Onkololeessa 9, 2010 (FBC) Kaappitaalli waldaalee hojii gamtaa fi qusii maallaqaa Finfinnee keessaa Birrii biliyoona 4.3 olirra ga’uunsaa ibsameera.

Finfinnee, Onkololeessa 7, 2010 (FBC) itel bilbiloota -mi’isaanii alaa galfamanii- Itiyoophiyaa keessatti hojjate gara alaatti erguun Doolaara miliyoona 40 argachuuf karoorfachuusaa ibseera.

Finfinnee, Onkololeessa 3, 2010 (FBC) Adeemsa ATMn maallaqa baasuu keesssatti maallaqi dogoggoraan herrega baankii isaanii keesssaa citu sirriitti fi saffisaan deebi’aafii akka hin-jirre maamiltoonni Baankii Daldalaa Itiyoophiyaa komatan.

Finfinnee, Onkololeessa 3, 2010 (FBC) –Fayyadamtoonni “mudaay” kuma 78 ol qaqqabuusaa Baankin Daldalaa Ityoophiyaa beeksise.