Haala gabaa

Haala gabaa

Finfinnee, Bitootessa 18, 2009 (FBC) Itiyoophiyaa fi Sudaan dhimmoota hariiroo daldalaa isaanii cimsuu danda’an irratti mari’atan.

Finfinnee, Bitootessa 16,2009(FBC) – Dhaabbanni plaastikaa Tuurk; Feeyriich aduurraa anniisaa meeggaa waatii 600 maddisiisuuf fedhii akka qabu ibse.

Finfinnee, Bitootessa 15, 2009 (FBC) Buna, shaayii, mi’eessituu, kuduraa fi muduraa akkasumas rakkoolee damee daldala alaa irratti mul’atan furuuf mann- maree gorsaa hundaa’uuf akka jedhu Manni-maree Ministirootaa beeksise.

Finfinnee, Bitootessa 14, 2009 (FBC) Warshaan ‘CD’ fi ‘DVD’ baasii Birrii miliyoona 46 oliin ijaaramee fi qabeenyaa abbootii-qabeenyaa Itiyoophiyaa ta’e bor hojiisaa jalqaba.

Finfinnee, Bitootessa 14, 2009 (FBC) – Warshaan Simiintoo Mogor sochii dargaggootaf carraa hojii uumuu deeggaruun, waliin hojjechuuf waligaltee mallatteesse.