Haala gabaa

Haala gabaa

Finfinnee, Hagayya 11,2009(FBC) –Gareen Traaybas Ityoophiyaatti hojii invastimantii warshaa huccuusaa babal’isuufi.

Finfinnee, Hagayya 10, 2009 (FBC) Dhaabbileen misoomaa mootummaa sadii Korporeeshinii Industirii Keemikaalaa jalatti akka walitti makaman murteeffame.

Finfinnee, Hagayya 9,2009(FBC)-Ityoophiyaan bara baajataa xumurametti oomisha abaaboo, fudraa fi mudraarraa galiin argatte gadi aanaa ture jedhe Abbaan Taayitaa Invastimantii Hoortiikaalcharaa fi Qonnaa.

Finfinnee, Hagayya 9,2009(FBC)- Eejansiin Carraa Hojii Uumuu fi Wabii Nyaata Magaalota Oromiyaa bosona Dhaabbata Bosonaa fi Bineensota Bosona Oromiyaan bulurratti horsiisa kanniisaan dargaggoota kuma 300 caalan gurmeessufi.

Finfinnee, Hagayya 6,2009(FBC)- Dargaggoonni kuma 10 Paarkii Indaastirii Maqaleetti carraa hojii akka argatan, marsaa jalqabaatin adda baafamaniiru.