Haala gabaa

Haala gabaa

Finfinnee, Mudde 5, 2010 (FBC) Naannoo Oromiyaatti sharafa biyya alaa omisha bunaa irraa argamu dabaluudhaaf filannoowwan sirna al-ergii omisha bunaa garaa-garaa irratti xiyyeeffachuun hojjataa akka jiru Abbaan-taayitaa Bunaa fi Shaayii Oromiyaa ibse.

Finfinnee, Mudde 5, 2010 (FBC) Hoggantoonni fi hojjattoonni dhaabbilee 247 nagahee malee gurguraa turan too’annoo jala oolfamuusaanii Abbaan-taayitaa Galiiwwanii fi Gumuruukaa Itiyoophiyaa beeksise.

Finfinnee, Mudde 5, 2010 (FBC) Gabaan Oomishaa Itiyoophiyaa guyyoota gabaa 21 baatii Sadaasaa 2010 keessatti oomishaalee toonii kuma 84 gatii Birrii biliyoona 3.4tti tilmaaman gabaarra oolchuusaa beeksise.

Finfinnee, Mudde 4, 2010 (FBC) Dargaggoonni hojii barbaadan balfa manaa ba’u sassaabuun kasala hammayyaa bobeeffachuuf ta’uu fi xaa’oo uumamaa oomishuurratti bobba’an kumi 54 torban keessa jirruu jalqabee hojiitti akka seenan Ejansiin Carraa Hojii Uumuu fi Wabii Nyaataa Naannoo Oromiyaa hime.  

Finfinnee, Muddee 3,2010(FBC) -Dhaabbileen daldalaa Moorookoo 13 fooramii biiznasii Finfinneetti qophaa’erratti hirmaachaa jiru.