Haala gabaa

Haala gabaa

Finfinnee, Guraandhala 13, 2009 (FBC) Wixineen ‘danbii’ tajaajiloota oomishtoonni paarkota industirii keessaa mootummaa irraa argatan wiirtuu tokko keessatti akka argatan dandeessisu yeroo ji’a tokkoo keessatti ragga’ee hojiitti seenama.

Finfinnee, Gurraandhala 11,2009(FBC) –Baankiin Daldala Ityoophiyaa daldala alaa fi maallaqa gara biyyaatti ergamerraa Doolaara Ameerikaa biiliyoona 2.2 argachuusaa beeksise.

Finfinnee, Gurraandhala 11,2009(FBC) – Abbaan Taayitaa Gabaa fi Misooma Bunaa fi Shaayii akka beeksisetti gatiin oolmaa gabaa bunaa deebi’ee hojiirra oolufi.

Finfinnee, Gurraandhala 11,2009(FBC) -Ministeerri Albuuda, Boba'aa fi Gaazii Uumamaa, kubbaaniyyaa Hindii MSP jedhamuuf eeyyama oomisha daldalaa sadarkaan isaa xiqqaa ta’e kenne.

Finfinnee, Guraandhala 10, 2009 (FBC) Misooma fi Bulchiinsa Qabeenya Qurxummii mirkaneessuuf hojimaata haaraa diriirsaa akka jiru Ministeerri Qabeenya Beelladaa fi Qurxummii ibse.