Ji’oottan 5 darban daldala alaarraa Doolaarri biiliyoonni 1 argameera

Finfinnee, Muddee 2,2009(FBC) – Ji’oottan 5 darban daldala alaarraa galiin Doolaara Ameerikaa biiliyoonni 1 argamuusaa Ministeerri Daldalaa beeksise.

Ministeerichi ji’oottan shananitti argachuuf karooran kan qabate Doolaara biiliyoona 1.7 ture. Kana keessaa Doolaara biiliyoona 1.029 kan milkeesse yoo ta’u, kun ammoo 60% karoorichaati.

Galichi kan argame midhaan dheedhii, haphee fi ixaana, midhaan dibataa, buna, bu’aawwan loonii, midhaan agadaarrayi.

Oomisha huccuu, daakuu, abaaboo, baala shaayii, fudraa fi mudraa, elektirooniiksii, gogaa fi bu’aawwan gogaas alatti erguun galichi akka argame ministeerichi ibseera.

Yeroo walfakkaataatti bara darbe kan argame Doolaara biiliyoona 1.078 ture. Kun ammoo hir’ina Doolaara miiliyoona 49 agarsiisa.

Mi’eessituuwwan, baar gamoo fi buna akaayamerraa karooraa ol galiin irraa argameera.

Bara baajatichaatti karoora qabame milkeessuuf kan hojjetamu akka tae Ministeerri Daldalaa ibsa Faanaa Broodkaastiing Koorporeetif ergeen beeksiseera.