Aksiyoonni Geejiba Odaa gurguramuu eegale

Finfinnee, Bitootessa 9,2009(FBC) -Diinagdee naannichaa fi ummataa cimsuuf dhaabbilee qindoomina mootummaa fi ummataatin hundaa’an keessaa tokko kan ta’e “Oda Integrated Transport Share Company” aksiyoonasaa gurguru eegale.

Gurgurtaan akisyoonaa kunis har’a bakka abbootiin qabeenyaa Oromoo kumaatamaan lakkaa’aman itti argaman; magaalaa Finfinnee galma Giddu Gala Aaadaa Oromootti eegalamee jira.

Gatiin aksiyoonaa tokkoos Birrii kuma tokko yoo ta'u, namni tokko aksiyoonaa afurii fi isaa ol bitachuu danda'a.