Aksiyoonni Geejibaa Qindaa’aa Odaa har’a Wiixata irraa eegalee guutuu Oromiyaatti gurguramuu eegala

Finfinnee, Bitootessa 11, 2009 (FBC) Aksiyoonni Geejjiba Qindaa'aa Odaa har’a wixatarraa eegalee guutuu Oromiyaatti gurguramuu eegala.

Dameewwan Baankii Intarnaashinaalii Oromiyaa, Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa fi Baankii Intarnaashinaalaa Awaashi hundatti Aksiyoonichi akka gurguramu Koreen yeroo aksiyoonichaa beeksiseera.

Gatiin aksiyoonaa tokkos Birrii kuma tokko yoo ta'u, dhaabbanni ykn namni bitu aksiyoona afur bituun dirqamadha isaan olitti garuu daangaa tokko malee bituun ni danda'ama jedhameera.

Gurgurtaan aksiyoonichaas kaleessa Finfinnee galma aadaa Oromootti kan eegale yoo ta'u, kaleessa wayita eegalus bituudhaaf unki bittaan waadaan galame Birrii miliyoona 600 fi miliyoona 17dha.

Kana keessaa miliyoonni 200 fi miliyoonni 30 kan waajjira bulchiinsoti magaalaa fi interpiraayizoonni mootummaa bitan yoo ta'u kaan hafan dureeyyii fi namoota kaan ta'uusaa korichi himeera.

Diinagdee naannichaa fi ummataa cimsuuf dhaabbilee qindoomina mootummaa fi ummataatiin hundaa’an keessaa tokko kan ta’e “ Waldaan Aksiyoona Geejjiba Qindaa'aa Odaa hojiinsaas torban lama lamaan akka gamaggamamu Afa-Yaa’iin Mana- maree Bakka- bu’oota Uummataa fi Walitti-qabaan mana- maree Gamtaa Dureeyyii fi Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa himaniiru.

Afa-yaa'ichi ergaa sirnicharratti dabarsaniinis, Wal-amantaa fi gurmuudhaan hojjennaan karoorri hin milkoofne hin jiru jedhaniiru.

Hojiin aksiyoonota hundeeffamaniis torbee lama lamaan akka gamaaggamamu Obbo Abbaa Dulaan himaniiru.