Dhaabbileen 4 dhuunfaatti jijjiiramuufi

Finfinnee, Caamsaa 9,2009(FBC) -Dhaabbileen misoomaa mootummaa afur hanga bara baajataa kana xumuraatti gara dhuunfaatti akka jijjiiraman Ministeerri Dhaabbilee Misooma Mootummaa hime.

Minsteerichi Faanaa Broodkaastiing Koorporeetitti akka himetti, hanga baraa baajata kana xumuraatti dhaabbileen misoomaa mootummaa gara dhuunfaatti jijiraman Dhabbata Geejibaa Shabalee, Waldaa Akisiyoona Oomisha Waraqaa Ityoophiyaa fi Dhaabbata oomisha Farra Ilbiisota Adaamii Tulluuti.

Dhaabbilee misoomaa mootummaa kanneen gara dhuunfaatti jijjiruuf gurgurtaan caalbaasii adeemsarra akka jiru ministeerichi himeera.

Bara baajataa kana dhaabbilee misoomaa mootummaa gara dhuunfaatti jijjiiramanirraayis galiin Birri biiliyoona 12.4 argameera.