Abbaan-taayitaa Galiiwwanii Oromiyaa bara bajataa xumurame keessa galii Birri biliyoona 10.4 walitti- qabeera

Finfinnee, Adoolessa 06, 2009 (FBC) Bara baajata 2009 xumuramee keessaa maddawwan galii garagaraarraa Birri biliyoona 10.4 sassabuusa Abbaan- taayita Galiiwwan Oromiyaa ibse.

Naannittitti galiin sassaabuuf karoorfatamee ture, Birri biliyoona 12 yoo tahu, rawwiin isaa hanga Waxabajji dhumaatti dhibbeentaa 86.9 qofa akka tahedha Dareektarri Olaanoo Abbaa- taayita Galiiwwan Oromiyaa Obboo Ahmad Tusaa kan himan.

Daayirektarichi ibsa har'a kennaniin akka himanitti galii sassabame keessaa Birrin biliyoona 4.9 dhibbentaan 45.1 mindeefamtootarraa galii sassaabame yoo tahu, gibiraafi taaksi daldaltootarraa Birri biliyoona 1.8 dhibbeentaa 24.5, galii taaksi hin taaneerra Birri biliyoona 1.1 dhibeentaa 11, gibira qonnaan-bulaa irraa dhibbeenta 1.4 fi kan hafe tajaajila hawaasummaa irratti.

Galiin akka naannichaati Bara baajataa 2009 sassabamee kan bara darbee yeroo walfakkaatarra Birri miliyoona 20'n gadi aanaa akka tahe dareektarichi ibsa har'a kennan irratti eeraniiru.

Kaffalaa gibiraa irraa sirnaan sassaabu dhabuu fi kaffalaan gibiraas gaheesa bahuu fi nagahee seeraan kutuu dhabuun karooraa gadi akka sassaabamuuf sababa ta’uusaa dareektarichi obbo Ahmad himaniiru.Mulugeetaa Tarrafaatu gabaase.