Mi’oonni kontirobaandii gatii Birrii miliyoona 2 ol baasan too’annoo jala oolfaman

Finfinnee, Adoolessa 07, 2009 (FBC) Abbaa-taayitaa galiiwwanii Gumuruuka Itiyoophiyaatti Waajjirri damee Dirree Dawaa mi’oota kontirobaandii gatii Birrii miliyoona 2 ol baasan too’annoo jala oolchuusaa beeksise.

Mi’ootni too’annoo jala oolfaman kunniin shaqaxoota nyaataa, ‘koosmootiksii’, huffata gara-garaa, caatii, sigaaraa, fi dawaa fa’i.

Mi’oonni kunniin kan qabaman Buufataalee Too’annaa Biyyaqobbee fi Harar Waxabajjii 26 hanga Adoolessa 1, 2009tti.

Ogeessi Barnootaa fi Quunamtii Olaanaa Waajjira Damee Dirree Dawaa Aadde Zabiidar Barsiisaa mi’oonni kontirobaandii kunniin too’annoo jala akka oolan kan ta’e tumsa hoijjattoonni wajjiira damichaa, miseensonni poolisii federaalaa, qaamoleen nageenyaa fi hawaasni naannichaa taasisaniin ta’uu himaniiru.

Aadde Zabidar galii gibiraa haaraa fi labsii bulchiinsa taaksii irratti kaffaltoota gibiraa magaalaa Harariif leenjiin kennamuusaa eeraniiru.

Madda: Abbaa-taayitaa Galiiwwanii fi Gumuruukaa Itiyoophiyaa