Gabaan Oomishaa baatii Adoolessaatti gabaa oomisha Birrii biliyoona 1.1 geggeesse

Finfinnee, Hagayya 05, 2009 (FBC) Gabaan Oomishaa Itiyoophiyaa baatii Adoolessaatti gabaa oomisha Birrii biliyoona 1.1 geggessuusaa beeksise.

Gabaan oomishaa kun ji’a jalqabaa bara bajatichaatti buna toonii 13, 927, saliixa toonii 12,660 fi boloqqee adii toonii 1,850 wal-irraa bichisiisee gurgursiisuusaa beeksiseera.

Oomishaalee ji’icha keessatti gabaaf ga’an keessaa bunni hammaan gahee dhibbantaa 49.01 wayita qabatu, gahee gabaa dhibbantaa 70.96 akka qabu ibsi Gabaan Oomishaa buufata keenyaaf erge ni-eera.

Gama gatii oomishaan hanga murtaa’e gatiin dabaluu mul’achuusaa kan eere ibsichi, kan baatii Waxabajjii waliin wal-bira wayita qabamu buna irratti dabalatni dhibbantaa 1.39, saliixa irratti ammoo dabalatni dhibbantaa 13.2 mul’ateera jedheera.

Kana keessaa bunni gara alaatti ergame hammaan gahee dhibbantaa 68.13 akkasumas galiin dhibbantaa 69.16 gumaachuusaa ibsichi ni-eera.

Baatii kana keessaa bunni hin-miiccamne toonii 7,841 gabaaf dhihaatee galiin Birrii miliyoona 400 fi miliyoona 67 argameera.

Buna ‘ispeeshiyaalitii’ irraa ammoo galiin Birrii miliyoona 100 fi miliyoona 31 argamuusaa Gabaan Oomishaa kun ibsasaan beeksiseera.

Oomisha baatii kanatti gabaa addunyaaf dhihaate malee bunni toonii 2,635 gabaa biyya keessaaf dhihaachuunsaa ibsameera.

Buna malees saliixa baatii kanatti gabaa alaatiif dhihaate toonii 12,660 irraa Birriin miliyoona 300 fi miliyoona 17 argamuusaa ibsi Gabaa Oomishaa kun ni-eera.