Dargaggoonni kuma 10 Paarkii Indaastirii Maqaleetti carraa hojii argachuufi

Finfinnee, Hagayya 6,2009(FBC)- Dargaggoonni kuma 10 Paarkii Indaastirii Maqaleetti carraa hojii akka argatan, marsaa jalqabaatin adda baafamaniiru.

Hogganaan Eejansii Indaastirii Maanufaakchariingii Xixiqqaa fi Jiddugaleessaa naannoo Tigraay obbo Xilaahuun Taarraqaan akka jedhanitti, marsaa jalqabaa kanaan dargaggoonni adda baafaman aanaalee 52rraayi.

Dargaggoonni naannichaa kanneenis ji’a kana keessa leenjii ogummaa fudhachuun gara hojiitti kan seenan ta’a.

Paarkichi oppireetarummaa maashina huccuu, wayaa safaruu, tarsaasuu fi hodhuu, diizaayinaa fi ogummaa birootinis leenjii kan laatu ta’a.

Paarkiin Indaastirii Maqalee lafa heektaara kuma 75 irratti ijaarrame, baatii darbe bakka muummeen ministiraa Haaylamaariyaam Dassaalany argamanitti ebbifamuun isaa ni yaadatama.

Paarkichi guutumaa guututti ijaarsisaa yammuu xumuramu, dargaggoota kuma 20 ta’aniif carraa hojii kan uumu ta’uu Koomiishiniin Invastimantii Ityoophiyaa ibsuun ni yaadatama.