Gabaan ayyaanaa madaalawaadha –jiraattota

Finfinnee, Qaammee 3,2009(FBC)-Guutuu biyyattiitti gabaan bara haaraa haala tasgabbaa’en gaggeeffamaa jira.

Gatiin gabaatis irra caalan madaalawaa akka ta’e jiraattonni magaalaa Finfinnee fi naannoo Oromiyaa himan.

Finfinneetti indaaqqon Birrii 190 kaasee gurguramaa kan jiru yammuu ta’u, Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa magaalaa Fiichettimmoo 120 kaaset gurguramaa jira.

Finfinneetti hanqaaqun Birrii 3 amma 4, qullubbii diiman Birrii 10 kaasee, qullubbii adiin ammoo Birrii 30 kaaset kiilodhaan gurguramaa jira.

Fiichetti horiin qalmaa Birrii kuma 9 kaasee amma kuma 15, hoolan 900 amma 2500, dhadhaan kiilodhaan 200 hanga 255, qullubbii diiman Birrii 15, adiin 45, corqaan 22, mixmixxaan 120, jinjibilli 80n gurguramaa jira.

Jiraattonni gatiin gabaa ayyaanaa baranaa kan bara darbeerra daballii akka hin qabnes ibsaniiru.