Warshaan Almuuniyamii “B&C” oomishasaa gabaa alaatti erguufi

Finfinnee, Qaammee 3,2009(FBC)- Warshaan Almuuniyamii “B&C” oomisha biyya keessaa yeroo jalqabaatif gara Gibts erguu eegaluufi.

Warshichi oomisha almuuniyamii isaa toonii 28 dhaabbata Gibts Iidaa jedhamuuf erga.

Warshichi kanaan dura guutumaa guututti galteewwan alaa dhufaniin ture kan oomishu.

Galteen oomisha amma garuu %80 kan biyya keessatiin kan uwwifame yammuu ta’u, oomishicha alatti erguunis akka biyyaatti kan jalqabaati jedhan hoji gaggeessan warshichaa obbo Haaymaanoot Abaatan.

Warshichi oomishasaa gara biyyoota kaanittis erguuf qophaa’aa jira.

Waggaatti almuuniyamii toonii 300 ol oomishuu danda’a.