Warshaan Simiintoo Daangootee bara baajataa 2009tti Birrii biiliyoona 2 ol argateera

Finfinnee, Fulbaana 1,2009(FBC) –Warshaan Simiintoo Daangootee bara baajataa 2009tti galii Birrii biiliyoona 2 ol argachuusaa ibse.

Galichis oomisha simiintoo meetriik toonii miiliyoona 2 ol gabaadhaf dhiyeesserraa argame.

Itti aanan itti gaafatamaa maarkeetiingii fi gurgurtaa warshichaa obbo Taarikuu Alamaayyahu Faanaa Broodkaastiing Koorporeetitti akka himetti, galicharraa Doolaarri miiliyoonni 1 ol oomisha gara Jibuutii fi Keeniyaatti ergamerraa argame.

Raawwiin hojii bara 2009 Warshaa Daangootee kunis kan Naayjeeriyaa keessatti argamutti aanee lammaffaadha.

Simiintoo Ityoophiyaatti oomishu gara biyyoota birootti erguufis saamuudaa ergee deebii eeggachaa jira jedhan obbo Taarikuun.

Waggaatti warshaan korojoo simiintoo miiliyoona dhibba 1 fi miiliyoona 20 oomishuu danda’u Birrii miiliyoona dhibba 5 oliin Oromiyaatti ijaarramee xumureera.

Kunis lammiilee 300 hanga 500 ta’aniif carraa hojii kan uumu yammuu ta’u, korojoo alaa galfamuuf baasii ba’aa tures kan hambisu ta’a.