Beelladootni Birrii miliyoona 12tti tilmaamaman karaa seeraan alaa gara alatti ba’uuf osoo jedhanii qabamaniiru

Finfinnee, Fulbaana 02, 2010 (FBC) Beelladootni gatiin isaanii Birrii miliyoona 12tti tilmaamaman karaa seeraan alaa gara alaatti ba’uuf osoo jedhanii qabamaniiru.

Beelladoonni qabaman kunniin 1,902 yoo ta’an, karaa Toogoo Caallee fi naannoo Artishik gara alaatti ba’uuf kan turanidha.

Abbaan-taayitaa Galiiwwanii fi Gumuruukaa Itiyoophiyaatti ‘ofiisarri’ Sab-quunnamtii Obbo Mahaammad Imaam Faanaa Biroodkaastiing Korporeetitti akka himanitti baatii Hagayyaa qofa sangoota 95, hoolota 1,670 fi re’oota 137 gara allaatti ergamuuf osoo jedhanii qabamaniiru.

Sochiin kontirobaandii hordofuun beelladni kunniin gara alaa akka hin-baaneef sochii taasifame kanaaf Poolisiin Federaalaa, humnoonni nageenyaa naannoo, ogeeyyiin too’annoo damee Jijjigaa fi hawaasni naannoo deggarsa olaanaa taasisaniiru.

Namoota beelladoota kanneen gara alaatti baasuuf osoo jedhanii qabaman too’annoo seeraa jala oolchuun hojiin qulqulleeffachuu jalqabamuusaa Taarik Addunyaa gabaasteetti.