Warshaan Keemikaala Ijaarsaa Siikaa Abisiiniyaa ebbifame

Finfinnee, Sadaasa 2,2010(FBC)- Warshaan Oomisha Keemikaala Ijaarsaa Siikaa Abisiiniyaa har’a ebbifame.

Warshichi Doolaara Ameerikaa miiliyoona 10 oliin ijaarrame.

Gosa oomishaa 3n keemikaalota ijaarsaa 16 akka oomishutu himame.

Koomiishinarri Koomiishinii Invastimantii Ityoophiyaa obbo Fitsuum Araggaan ebbicharratti argamuun akka jedhanitti, warshichi hojii jalqabuun sharafa alaa biyyattiin baastu ni hambisa.

Warshichi keemikaala oomishuun ala wiirtuu leenjii ofii fi laaboraatoorii kan qabu yammuu ta’u, cee’umsa beekumsaatifis baay’ee murteessadha jedhameera.

Hohi gaggeessan warshichaa Peetrii Soor Griindaanuun akka jedhanitti, dhaabbanni isaanii keemikaalotaan ala meeshaalee ijaarsaas ni oomisha.

Ijaarsi warshichaa waggaa 1 fi baatii 6 ol fudhateera.

Zuufaan Kaasaahuun