Karoorri tarsiima’aa oomisha foonii guddisu hojiirra oolufi

Finfinnee, Amajjii 3,2010(FBC)- Karoorri tarsiima’aa beelladoota oomisha fooniin fooyya’aa ta’an qorannaan adda baasuu fi baay’isuu jalqabamuuf akka ta’e Ministeerri Qabeenya Beelladaa fi Qurxummii beeksise.

Ministir deettaan ministeerichaa Dooktar G/igzi’aabheer G/yoohaannis Tajaajila Oduu Ityoophiyaatti akka himanitti, oomisha foonii fooyya’aa argachuuf horii, hoolota, re’ootaa fi gaalota adda baasuun filachuun barbaachisaa ta’ee argameera.

Sanyii beelladaa oomisha fooniin fooyya’aa ta’an filachuun baay’isuun hawaasa fayyadamoo taasisuun ni danda’amas jedhan.

Sanyii beelladaa oomisha fooniin fooyya’aa ta’an, haala qilleensaa naannoon walbaran, kan biyya alaa oomisha fooniin beekamaniin diqaalomsuun oomishtummaa dabaluun ni danda’ama jedhameera.

Seerri fi karoorri tarsiima’aan damichaaf qophaa’un ammoo guddina damichaaf murteessaa ta’uu kan himan preezdaantii Waldaa Qindeessa Indaastirii Aannanii Ityoophiyaa obbo Balaachaw Hurrisaati.

Kunis sanyiin horii foonii biyya keessaa akka hin bannee fi eegumsa akka argatan taasisa.

Horii maalaa biyya keessaa tokkorraa amma foon kiilo giraama 113, re’ee fi hoolarraa ammoo amma kiilo giraama 9tu argamaa jira.

Kunis gadi aanaa ta’uusaa obbo Balaachon ni himu.

Karoorrii fi tarsiimon amma qophaa’es kana kan ol guddisu ta’a.

Horii maalaa biyya alaa 1 irraa amma kiilo giraama 250tu argama.

Biyyattiin horii maalaa miiliyoona 5o fi miiliyoona 8 dabalatee re’ee, hoolaa fi gala miiliyoona dhibba 1 fi miiliyoona 20 qabdi.