Finfinneetti tajaajilli qalma qeeraa sochootuu jalqabuufi

Finfinnee, Amajjii 3,2010(FBC) –Dhaabbanni Qeeraawwanii Finfinnee tajaajila qalma qeeraa sochootuu laachufi.

Keessattuu magaalattiitti yeroo ayyaannanii qalmi seeran alaa heddummaachaa waan jiruuf hawaasni rakkoo fayyaaf akka hin saaxilamne qalmi qeeraa sochootuu kun murteessadha jedhameera.

Magaalichatti yeroo ayyaannanii horiin kuma 20 ol ta’u seeran ala ni qalamu.

Rakkoo fayyaa hawaasarra qaqqabuun ala mootummaanis galii argachuu malu Birrii biiliyoona walakkaadhaa ol dhabaa jira.

Hoji gaggeessaan Dhaabbata Qeeraawwanii Finfinnee obbo Nibrat Baqqaan Tajaajila Oduu Ityoophiyaatti akka himanitti, tajajailichi magaalattii keessa naannaanna’uun kan laatamu yammuu ta’u, qalma seeran alaas ittisuun fayyaan hawaasaa eegsisuuf kan gargaaru ta’a.