Walakkaa bara baajatichaatti Oromiyaatti dargaggoota kuma dhibba 4 fi kuma 50f carraan hojii uumameera

Finfinnee, Amajjii 5,2010(FBC) – Walakkaa bara baajatichaatti Oromiyaatti dargaggoota kuma dhibba 4 fi kuma 50f carraan hojii uumamuusaa Eejansiin Carraa Hojii Uumuu fi Wabii Nyaataa naannichaa beeksise.

Daayreektarri olaanaa eejansichaa obbo Awwaluu Abdiin bara baajatichaatti dargaggoota miiliyoona 1f carraa hojii uumuuf hojjetamaa jiraachuu himaniiru.

Carraan hojii uumes dargaggoota adda baafaman kuma dhibba 8 fi kuma 90 ol keessayi.

Qonni, ijaarsi, albuudni, horsiisnii fi furdisni loonii dameewwan carraan hojii itti uumamu akka ta’e obbo Awwaluuun kan himan.

Rakkoo faaynaansii hojiirratti mudatu hiikuuf maallaqni Waldaa Liqaa fi Qusannaa Oromiyaa, Qusannaa Maaykiroo Faaynaans, Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa fi fandii naannoftuu dargaggootaarraa argameera.

Walakkaa waggichaatti Birrii biiliyoona 2 ol liqeessuun yaadamee biiliyoonni 1.1 laatameera.

Dargaggoonni naannichatti gurmaa’an Birrii biiliyoona 10 akka qusatan karoorri qabamus, amma ammaatti Birrii biiliyoona 2.4 qusataniiru.

Bara 2009 naannichatti dargaggoota miiliyoona 1.2f carraan hojii uumameera.