Daandin Qilleensaa Ityoophiyaa fi Goold Staar Eer waliigaltee tumsa tarsiima’aa mallatteessan

Finfinnee, Gurraandhala 6,2010(FBC)-Daandin Qilleensaa Ityoophiyaa fi Daandin Qilleensaa Gaanaa Goold Staar Eer waliigaltee tumsa tarsiima’aa mallatteessan.

Waliigaltichi Goold Staar Eer wiirtuu suphaa Daandii Qilleensaa Ityoophiyaa akka fayyadamu dandeessisa.

Hoji raawwachiisan Goold Staar Eer; A’eeriik Baanarmaan akka jedhanitti, akkaataa waliigaltichaatin daandin qilleensa isaanii deeggarsa teeknikaa fi injinariingii Daandii Qilleensa Ityoophiyaarraa kan argatu ta’a.

Deeggarsa yammuu barbaadanittis ogeeyyin Ityoophiyaa garas imaluun tumsaa fi suphaa kan taasisan ta’a.

Ogeeyyin biyyattii muraasnis dhiyeenya gara Finfinnee dhufuun leenjii kan fudhatan ta’a.

Goold Staar Eer yeroo ammaa qaqqabama idil addunyaa 12 akka qabutu himama.

Maddi;www.ghanaweb.com