Eeyyamni sooreyyii 121 seeraan ala naannichatti albuudaarratti bobba'an haqame

Finfinnee, Gurraandhala 7,2010(FBC) –Biiron Bishaan Albuudaa fi Inarjii Oromiyaa eeyyama abbootii qabeenyaa 121 seeraan ala naannichatti damee albuudaarratti bobba'an haqee.

Hogganaan biirichaa obbo Asaffaa Kumsaan akka jedhanitti abbootii qabeenyaa 200 ta'aniif immoo akeekkachiisni laatameera.

Biirichi tarkaanfii kana kan fudhate eeyyamawwan invastimantii 715 sakatta'uudhan warreen seera, dambii fi qajeelfama eeganii hin hojjanne adda baasudhaani.

Obbo Asaffaan akka jedhanitti damee albuudaa baasii hin gaafannerratti baatilee 6n darban dargaggoota kuma 52 gurmeessudhaan carraa hojii uumuufiin danda'ameera.

Hanga yoonaattis oomishaalee albuudaa gara biyya alaatti ergamanirraayis galiin Doolaara miiliyoona 5.2 kan argame yoo ta'u, qabeenya kuufamaa naannichi qabu faana yoo ilaalamus gadi aanaa ta'usaati kan himame.

Sarkaalam Geetaachawtu gabaase.