Finfinneetti daballii gatii seeran alaatin dhaabbileen daldalaa kumni 4 ol saamsaman

Finfinnee, Bitootessa 1,2010(FBC)-Baatiiwwan 8n darbanitti dhaabbileen daldalaa daballii gatii seeran alaa taasisan kumni 4 ol saamsamuu Biiron Daldalaa Finfinnee beeksise.

Biirichi hanqina shaqaxaa magaalattiitti mudachaa jiruu fi daballii gatii seeran alaarratti har’a ibsa laatera.

Itti aanan biirichaa obbo Daamxee Abbabaan akka ibsanitti sababii quubsaa hin taanen daballiin gatii shaqaxootarratti muul’achaa jira.

Midhaan nyaataa, fudraa fi mudraa, barbaree, midhaan dheedhii, paastaa, mokoronii fi saamunaarratti daballichi muul’ateera.

Sababuma kanaanis dhaabbileen daldalaa 4,022 saamsamaniiru.

Daldaltoota hojii seeran alaa kanarratti hirmaatan kuma 7 oliif of eeggannaan barreeffamaa, 8,250f ammoo of eeggannoon afaanii laatafeefira jedhan obbo Daamxee Abbabaan.

Biirichi hojii to’annaa kana kan cimsu ta’uunis eerameera.

Magaalaan Finfinnee daldaltoota kuma dhibba 2 fi kuma 67 ol kan qabdu ta’uu ragaan Biiroo Daldalaa Finfinneerraa argame ni muul’isa.

 

Taariik Addunyaatu gabaase.