Magaala Bishooftuutti sheediiwwan seeran ala qabaman saamsaman

Finfinnee, Caamsaa 4,2010 (FBC) – Bulchiinsa Magaalaa Bishooftuutti sheediiwwan iddoo gurgurtaa waggoota 10 oliif qabamanii turan akka gad dhiisaniif saamsamee jira.

Itti aanaan Kantibaa fi Itti Gaafatamaan waajjira Caarraa hojii uumuu fi wabii nyaataa magaala Bishooftuu obbo Baqqaalaa Daadhii, dargaggota hoji barbaadoota gurmeessuu qofa osoo hin taane hojitti galchuun yoo xiqqate daabboo akka nyaatan gochuu qabna jedhaniiru.

Sheediiwwan saamsaman torbaan dhufu dargaggoota gurmaa'aaniif carraadhaan furtuun kan darbu tahuu ibsaniiru.

Gara fuulduraattis tarkaanfiin akkasii cimee kan itti fufuu fi fayyadamummaa dargaggootaa kan mirkaneessan tahuu dabalanii himaniiru.