Hojimaata guumruukitiin meeshaaleen guyyoota 60 oliif kuufaman maqfamaa jiru

Finfinnee, Caamsaa 8,2010(FBC)- Hojimaata guumruukii keessa osoo hin darbin meeshaaleen guyyoota 60 oliif kuufaman gurguramanii Birriin miiliyoona 35 ol argameera jedhame.

Abbaa Taayitaa Galiiwwanii fi Guumruukaa Ityoophiyaatti dameen Qaallittii akka jedhetti galichi kan argame waggaa kana keessa.

Meeshaaleen konkolaataa fi koonteeynaratti kuufamanii turan karaa seera qabeessa ta’een caalbaasidhaan gurguramanii maallaqichi mootummaaf galii ta’uu isaa itti aanan hoji gaggeessaa kabachiisa seeraa damichaa obbo Alamaayyahu Antiichoo FBCtti himaniiru.

Meeshaaleen gurguramanii galiin irraa argames; elektirooniiksii, koonistiraakshinii, konkolaattotaa fi uffattoota addaddaarrayi.

Meeshaaleen koonteeynaroonni yeroon kuufama isaanii irra darbe 44 caalbaasidhaan maqfamanii taaksii fi qaraxni isaanii mootummaaf galii kan taasifamu ta’uunis eerameera.

Koonteeynaroonni 331 ammas buufaticha keessa kan jiran yammuu ta’u, guyyoota 60 kaafamuun irra jiraatutti kaafamuu dhabnaan kan maqfaman ta’uu Taariik Addunyaa gabaastetti.