Afrikaan imaammata diinagdee ofii qabaachuu qabdi jedhame

Finfinnee, Adoolessa 4,2010(FBC) -Afrikaan guddina waaraa galmeessisuuf imaammata diinagdee ofii qabaachuu qabdi jedhame.

Gabaasni sochii diinagdee Afrikaarratti xiyyeeffatu, kan Gamtaa Afrikaa fi Waltta'umsa Diinagdee fi Dhaabbilee Misoomatiin qindaa'e ifoomera.

Gabaasichaan biyyoonni Afrikaa daldala waliinii cimsuu akka qaban eerameera.

Guddinni diinagdee biyyoota Afrikaatti galmaa'aa jiru hirmaachisummaa isaa cimsee hoji dhabdummaa hir'isuurratti xiyyeeffachuu qaba jedhameera.

Afrikaatti guddinni diinagdee waaran akka galmaa'u, hariiron naannoo fi aardichaa cimuu qaba jedhameera gabaasa ifoomen.

Gabaasni qophaa'e magaalaa Finfinnee galma Gamtaa Afrikaatti ifoomera.