Sharafni gabaa Doolaara seeran alaa gadi bu’aa jira

Finfinnee, Adoolessa 05,2010(FBC)-Sharafni gabaa Doolaara seeran alaa (Black Market) tibbana gadi bu’aa dhufee jira.

Yeroo ammaa kana sharafni Doolaaraa seeran alaa qixa jijjiirraa baankiitti dhiyaacha jira.

Indistiriiwwan oomishaa biyyattii sharafa alaa itti fayyadaman dhabuu fi tasgabbii dhabamuun walqabatee hanqinni sharafa biyyaa alaa muudachuun kan yaadatamuudha.

Doolaarri Ameerikaa tokko Birrii 36tti sharafamaa kan ture yommuu ta’u, yeroo ammaa kana hanga Birrii 28tti sharafamaa jira.

Haala qabatamaa amma jiruun sharafa seera qabeessa baankin walitti dhiyaatee jira.

Namootni dhimma sharafa gabaa Doolaaraa seeran alaa dhiyeenyatti beekan akka dubbatanitti sababiin gadi bu’uu danda’eef jijjiirma biyya keessatti dhufaa jiru hordofeeti jedhaniiru.