Ispoortii

Ispoortii (1383)

Finfinnee, Sadaasa 8,2010(FBC)-Naannon Oromiyaa rakkoo baajataa fi duursee itti himamuu dhabuun dorgommii qaxxaamura biyyoolessaa Dilbata gaggeeffamurratti hin hirmaatu.

Finfinnee, Sadaasa 7,2010(FBC)- Waajjirri Farra Si’eessituu Biyyoolessaa icciitii dhimma dawaa si’eessituu qabuurratti qooda fudhattoota waliin waliigaltee mallatteesse.

Finfinnee, Sadaasa 4,2010(FBC)-Hoji raawwachiisaa Federeeshinii Kubbaa Miillaa Ityoophiyaaf dorgomaa kan turan obbo Taklawaynii Asaffaan ifatti dhiifama gaafatan.

Finfinnee, Sadaasa 4,2010(FBC)- Biyyoonni Awrooppaa waancaa Addunyaa Ruusiyaarratti hirmaachuuf ciccimoo lammaffaa ta’uun xumuran, taba gulaallii isaanii ni gaggeessu.