Ispoortii

Ispoortii (1545)

Finfinnee, Ebila 12,2010(FBC)- Atileet Qananiisaa Baqqalaan maraatoonii Landan 38ffaa Dilbataa ni fiiga jedhame.

Finfinnee, Ebila 12, 2010 (FBC) Arsen Weengar itti-gaafatamummaa leenjisummaa waggaa 22 booda dhuma waktii dorgommichaatti Arsenaaliin gadhiisanii akka ba’an himame.

Finfinnee, Ebila 12,2010(FBC) – Gareen kubbaa miillaa biyyoolessaa Ityoophiyaa umrii 20 gadii booru gitasaa Buuruundii waliin tabata.

Finfinnee, Ebila 10,2010 (FBC)- Walaayittaa Diichan tapha har’a Istaadiyeemii Hawaasatti Yaangi Afrikaans waliin gaggeessen 1 fi 0 injifatus qabxii ida’amaan ramaddiif osoo hin darbiin hafee jira.