Ispoortii

Ispoortii (1626)

Finfinnee, Waxabajjii 15,2010(FBC)-Taphoota Waancaa Addunyaa kaleessa gaggeeffamaniin Arjentinaan injifatamuun caarraan rammaddii keessaa darbuu ishee yoo dhiphatu,Faraansaay tapha lamaanuu injifachuun ramaddii keessaa darbuu ishee mirkaneeffattee jirti.

Finfinnee, Waxabajjii 14,2010(FBC)-Taphoota kaleessa gaggeeffameen biyyootni 3 osoo taphni tokko isaan hafuu ramaddiidhaf akka hin dabarree mirkaneeffatan.

Finfinnee, Waxabajjii 13,2010(FBC)- Tapha marsaa 2ffaa har’a Poorchugaali fi Morokoon waliin taphataniin Poorchugaal injifachuun caarraa ramaddii keessaa darbuu bal’ifate.

Finfinnee, Waxabajjii 13,2010(FBC)- Tapha marsaa 2ffaa waancaa addunyaatin Raashiyaan Gibtsi injifachuun garee 1ffaa qabxii 6 duursaa jirti.