Bunni Itiyoophiyaa leenjisaa isaa lammii Sarbiyaa Nabooyishaa Viichichevichiin geggeesse

Finfinnee, Amajjii 02, 2009 (FBC) Kilabni Ispoortii Buna Itiyoophiyaa leenjisaa isaa lammii Sarbiyaa Nabooyishaa Viichichevichiin geggeessuu isaa beeksise.

Leenjisaan Nabooyishaa Vichichevich har’a Amajjii 02, 2009 jalqabee akka geggeeffaman murtaa’uusaa kilabichi fuula feesbuukii isaa irratti barreesseera.

Leenjisaan kun maalif akka geggeeffaman fuul-duratti akka ibsamus kilabichi beeksiseera.

Lammiin Sarbiyaa Nabooyishaa Viichichevich kilabicha leenjisuu kan jalqaban jalqaba waggichaatti ta’us, turtii isaaniin kilabichaa bu’aa galmeessisuu hin-dandeenye.

Leenjisaan kun turtii Pirimiyar Liigii Itiyoophiyaa keessaa baranaatti kan injifachuu danda’an tapha lama qofadha.

Viichicheevich torban 9ffaa Piriimiyar Liigii Itiyoophiyaatiin tapha Magaalaa Waldiyaatiin Malkaa Qollee irratti 1 fi 0n isaan injifataman dhuma isaanii ta’eera.

Leenjisaan kun geggeeffamuusaaniifis yeroodhaaf Leenjisaan Gazaahiny Katamaa Leenjisaa Olaanaa ta’anii akkasumas Leenjisaa Iddiluu Darajjee gargaaraa leenjisaa ta’anii kilabicha akka hogganan muudamuusaanii kilabichi beeksiseera.

Leenjisaan Gazaahiny Katamaa kilabicha gargaaraa ta’anii hogganaa kan turan yoo ta’u, Leenjisaa Iddiluu Darajjee Garee Buna Itiyoophiyaa waggaa 20 gadii geggeessuurra turani.

Bunni Itiyoophiyaa tapha Piriimiyar Liigii Itiyoophiyaa torban 10ffaa guyyaa har’aa Magaalaa Hawaasaa waliin taphatu leejiftoota haaraan hogganamee kan taphatu ta’uu himameera.