Roonaaldoon taphataa cimaa FIFA bara 2016 ta’e

Finfinnee, Amajjii 2,2009(FBC) – Dubartootan taphattuu cimtuun FIFA kan bara 2016 Kaarlii Lilooyid taatetti.

FIFA(FIFA Ballon d'Or)n Barruu Kubbaa Miilaa Faransaay waliin ta’uun badhaasa taphattoota ciccimoof kennuu kan eegalee bara 2009 irra kaaseeti.

Bara 2016ttis taphatoota kubbaa miilaa addunyaarratti taphataa turan keessaa taphatoonni sadii Meesii, Giriiyezmaanii fi Roonaaldoon eeramanii Kiristiyaanoo Roonaaldoon qabxii keenname keessaa 34% argachuun taphataa cimaa FIFA ta’uun badhaafameera.

Meesii fi Giriyeezmaan ammoo 27% gadii argachuun walduraa dubaan 2ffaa fi 3ffaa bahaniru.

Roonaaldoon Waancaa Gamtaa Kubbaa Milaa Awuurooppaa, Maadriid shaampiyoonaa akka ta’uuf gaheesaa bahuun cinaatti gooliiwwan 16 galchuun addadurummaan xumureera.

Poorchugaalis waancaa Kubbaa Miilaa Yuuroo 2016 yerro jalqabaaf akka fudhattu taasisuu isaas badhaasa kanaaf akka dhiyaatu ta’eera.

Roonaaldoon, yeroo jalqabaaf bara 2008 A.L.A taphataa cimaa FIFA ta'uun badhaafameera.

Dubartootaan ammoo taphattuu cimtuu FIFA bara 2016 ta’uun badhaasa FIFA kan fudhattee lammii Ameerikaa kan taatee fi Hoowustan Daashif kan taphattuu Kaarlii Lilooyididha.

Maddi:- BBC