FIFAn hirmaattonni waancaa addunyaa 48tti akka ol guddatan murteesse

Finfinnee, Amajjii 2,2009(FBC) – Waldaan Kubbaa Miillaa Addunyaa/FIFAn/ hirmaattonni waancaa addunyaa 48tti akka ol guddatan murteesse.

Har’a Swiizarlaand Zuuriikitti lakkoofsa hirmaattotaarratti sagaleen laatameera.

Haaluma kanaan dorgommiin gatanii darbuu garee 32 jidduutti taasifamaa ture gara 48tti akka ol guddatu murteessera.

Muurtoon kunis bara Faranjootaa 2026rraa kaasee hojiirra akan oolu ta’as jedhameera.

Hirmaattonnis ramaddii 16tti qoodamanii dorgommii gatanii darbuuf kan tabatan yammuu ta’u, tokkoon tokkoon ramaddiisaas garee 3 sadi qabaata jedhameera.

Murtoon kunis taboota kanaan dura gaggeeffamaa turan 64rraa gara 80tti ol guddisa jedhameera.

Kun ammoo hirmaannaa biyyoota Afrikaa fi Eesiyaa ni dabalaan deeggarsa argateera.

Awroopparraa hirmaattonni 13rraa gara 16tti kan guddatan yammuu ta’u, Afrikaa fi Eesiyaan biyyoota 4 fi 5n bakka buufamaa turan ammo carraa 9tti ol guddachuu ni argatan jedhameera.

FIFAn hojimaataa waancaa addunyaa kanaan dura ture tokkorraa bu’aa Yuuroo miiliyoona 521 kan argatu yammuu ta’u, lakkoofsi hirmaattotaa 48tti yammuu ol guddatu ammoo bu’aan argatus gara Yuuroo biiliyoona 5.29tti akka guddatu tilmaamameera.

Preezdaantiin FIFA; Giyaan Infaantiinoon aangoo qabachuu isaanitiin dura waan har’a murtaa’e kana akka raawwachiisan waadaa galuun isaanii ni yaadatama.

Maddi; www.dailymail.co.uk/sport