Liigichaan Bunni Ityoophiyaa Adaamaa keessummeessa

Finfinnee, Bitootessa 8,2009(FBC) –Taba priimiyar liigii Ityoophiyaa torbee 19ffaa har’a gaggeeffamuun, Bunni Ityoophiyaa magaalaa Adaamaa keessumeessa.

Sadarkaa liigichaa 3ffaa fi 5ffaa kan qabatan kilaboonni lameen, waancicharraa fagaachuu dhabuuf taba gaggeessan ta’a jedhameet eegama.

Kilaboonni lameen marsaa jalqabaatin taba istaadiyamii Abbabaa Biqilaa, magaalaa Adaamaarratti taasisaniin, 1 qixa ba’aniit turan.

Taba har’aarraa galiin argamus karaa Buna Ityoophiyaan, biyya alaatti yaalamaa kan jirtuu fi kilabii dubartoota Buna Ityoophiyaa leenjisaa kan turte Iyyarusaaleem Nagaash deeggaruuf oola jedhameera.

Tabni kunis har’a magaalaa Finfinnee istaadiyamii Finfinneetti gaggeeffama.

Liigichaan Dilbata Hawaasaan Daddabiit waliin, Jimmi Dirree Dawaa waliin, Walaayittaan Buna Sidaamaan, Waldiyaan Raayyaa Ittisaa waliin sa’aa walfakkaataa 9rratti tabatu.

Tabni Q/goorgis Faasiil waliin taasisu sababii Q/goorgiis taba deebii chaampiyoons liigii Afrikaa qabuuf, yeroo biraatti darbeera.

Wiixata Ibsaan Baankii Daldalaa waliin, Finfinneen Arbaaminc waliin tabatu.

Liigicha tabni 1 kan isa hafu Goorgiis qabxii 35n 1ffaa, Bunni Sidaamaa 32n 2ffaa, Bunni Ityoophiyaa fi Daddabiit qixa 31n sadarkaa itti aanu qabataniiru.