Pirimiyar Liigii: Dadabiitii fi Magaalaan Waldiyaa injifatan

Finfinnee, Bitootessa 10, 2009 (FBC) Pirimiyar Liigii Itiyoophiyaa torban 19ffaa irratti Dadabiitii fi Magaalaan Waldiyaa milkiin isaanii toleera.

Hawaasaa irratti Dadabiit waliin kan taphate Magaalaa Hawaasaa qabxii 3 fi 1n injifatameera.

Geetaaneeh Kabadaa daqiiqaa 18ffaa fi 42ffaa irratti akkasumas Shimakkit Gugsaa daqiiqaa 68ffaa irratti Dadabiitii goolii ittiin injifatan lakkoofsisaniiru.

Magaalaan Hawaasaa Fireew Salamoonii goolii tokkittii daqiiqaa 80ffaa irratti ‘ligooreedhaan’ lakkoofsiseera.

Isteediyamii Sheeh Mahaammad Ali Alamuddii irratti Ittisa kan keessummeesse Magaalaan Waldiyaa 1 fi 0n injifateera.

Goolii tokkittii kana Yaareed Birihaanuutu daqiiqaa 23ffaa irratti galmeessise.

Jimmaa irratti Jimmaa Abbaa Bunaa fi Arbaa Minc akkasumas Sooddoo irratti Walaayittaan Buna Sidaamaa waliin taphi taphatan goolii tokko malee xumurameera.

Taphi Qiddus Giyoorgis Magaalaa Faasil waliin taphatan sababa tapha deebii Chaampiyans Liigii Afriikaan yeroo biraatti dheereffameera.

Guyyaa borii Itiyoo Elektirikni Baankii Daldalaa Itiyoophiyaa waliin sa’a 9:00 irratti kan taphatu yoo ta’u, sadarkaa dhumaarra kan jiru Magaalaan Finfinnee sa’a 11:30 irratti Dirree Dawaa keessummeessa.

Sagantaa kanaan taphi Bunni Itiyoophiyaa Magaalaa Adaamaa waliin gaafa Jimaataa taphatan goolii tokko malee xumuramuunsaa kan yaadatamudha.