Pirimiyar Liigii: Taphoonni lama har’a geggeeffamaniiru

Finfinnee, Bitootessa 11, 2009 (FBC)- Pirimiyar Liigii Itiyoophiyaa torban 19ffaan taphootni lama har’a itti-fufanii geggeeffamaniiru. 

Haala kanaan har’a sa’a 9 irratti Itiyoo-elektirikni Baankii Daldalaa Itiyoophiyaa waliin taphatee 1f 0n injifateera.

Tapha biraa har’a geggeeffameen ammoo sadarkaa dhumaarra kan jiru Magaalaan Finfinnee sa’a 11: 30 irratti Magaalaa Dirree Dawaa keessummeessuun qixa ba'eera.

Taphoonni torban 19ffaa Pirimiyar Liigii Itiyoophiyaa guyyaa kaleessaas kan geggeeffaman yoo ta’u, Hawaasaa irratti Magaalaa Hawaasaa waliin kan taphate Dadabiit qabxii 3 fi 1n injifateera.

Geetaanaa Kabbadaa daqiiqaa 18ffaa fi 42ffaa irratti akkasumas Shimakkit Gugsaa daqiiqaa 68ffaa irratti Dadabiitii gooliiwwan injifannoo lakkoofsisaniiru.

Magaalaan Hawaasaa ‘ligooree’ daqiiqaa 80ffaa irratti argameen Fireew Salamooniin lakkoofsiseera.

Isteediyamii Sheeh Mahaammad Ali Al Amuddii irratti Ittisa kan keessummeesse Magaalaan Waldiyaa 1 fi 0n injifateera.

Goolii tokkitti argamtes Yaareed Birihaanuutu daqiiqaa 23ffaa irratti lakkoofsise.

Jimmaa irratti Jimmaa Abbaa-Bunaa Magaalaa Arbaaminc waliin akkasumas Sooddoo irratti Walaayittaan Buna Sidaamaa waliin taphi taphatan goolii tokko malee xumurameera.

Sagantaa kanaan taphi Bunni Itiyoophiyaa Magaalaa Adaamaa waliin gaafa Jimaataa taphatan goolii tokko malee xumuramuunsaa kan yaadatamudha.

Taphi Qiddus Giyoorgis Magaalaa Faasil waliin taphatan sababa tapha deebii Chaampiyans Liigii Afriikaan yeroo biraatti dheereffameera.