Liigii Yurooppaa: taphoonni deebii xumura maayessaa har’a galgala 4:05 irratti geggeeffamu

Finfinnee, Ebila 12, 2009 (FBC) Taphoonni Liigii Yurooppaa deebii xumura maayessaa har’a galgala 4:05 irratti geggeeffamu.

Gareen Joosee Moriinoo Maanchistar Yuunaayitid Oltiraafoord irratti Andarleekt waliin tapha taphatu irratti torbanoota arfan darbaniif sababa miidhamaan hiriiree taphachaa kan hin-turre Waayinii Ruunii gara garichaatti deebi’eera.

Moriinoon amma Sarjiyoo Roomeeroo Liigii Yurooppaa kanaarratti karra eegaa isaanii filatamaa ta’uusaa beeksisaniiru.

Maanchistar Yunaayitid tapha jalqabaa gara Beeljiyam qajeeluun 1 fi 1n adda ba’ee waan deebi’eef tapha har’a galgala 4: 05 irratti geggeffamu injifatee carraa walakkaa xumuraaf darbuu bal’aa qaba.

Kilabni Jarmanii Shaalkaa 04 tapha jalqabaa 2-0 isa injifatame jijjiiruuf Kilaba Hoolaand Ayaaks waliin Veelts Areenaa tapha deebii isaa kan taphatu yoo ta’u, Voodaafoon Arreenaa irratti Kilabni Tarkii Beeshiktaash Olompik Liyoon waliin taphata.

Tapha jalqabaa Liyoon 2-1 injifachuu waan danda’eef walmorkii cimaatu eegama.

Istaadiyoo Baalaaydoos Munisippaal irratti 3 -2 kan injifate bakka bu’aan Ispeen Seeltaa Viigoo gara Beeljiyam qajeeluun tapha deebii Geenk waliin sa’aatii wal-fakkaataa 4: 05 taphatu.