Maaraatoonni Landan Dilbata gaggeeffama

Finfinnee, Ebila 13,2009(FBC) – Dorgommiin maaraatoona Landan Dilbata gaggeeffama.

Dorgommii kanarratti morkiin atleetonni Ityoophiyaa fi Keeniyaa taasisan ni eegamu.

Dhiiran olompiika 3rratti meedaaliyaa warqee kan qabu Qananiisaa Baqqalaan dorgommichaan ni eegama jedhameera.

Sa’aa dorgommii Barliinirratti galmeessiseen, hirmaattota dorgommii Dilbataa kaanirra isatu sa’aa fooyya’aa qaba.

Qananiisaa Baqqalaatin ala, Fayyisaa Leellisaa fi Tasfaayee Abarraan atleetota eegamani.

Shaampiyoonaan addunyaa Beejiing; atleetiin Eertiraa umrii 19 Girmaay G/sillaaseen morkataa cimaa akka ta’us himameera.

Keeniyaarraa Abeel Kiruuyii fi Daani’eel Waanjiruunis isaan jajjaboodha.

Dubartootan atleet Xiruunash Dibaaban ni eegamti. Dorgommii maaraatoona jalqabaa isheetin sa’aa 2 fi daqiiqaa 20 fi sakandii 35 galmeessisuun ishee isa ammaarratti akka eegamtu ishee taasiseera.

Dorgommii maaraatoona Landan si’a lama kan injifatte atleetiin Keeniyaa Meerii Kitilaan isa ammaan kan eegaman keessaa ishee takka.