Shaampiyoonaan atleetiiksii riikardiin eegalame

Finfinnee, Caamsaa 8,2009(FBC) – Shaampiyoonaan atleetiiksii Ityoophiyaa 46ffaan Istaadiyamii magaalaa Finfinneetti eegaleera.

Riikardii haaraanis utaalchoo dhiiraatin galmaa’eera.

Dorgommicharratti naannoleen hundii fi kilaboonni 30 ni hirmaatu.

Walumaagalaanis lakkoofsi hirmaattotaa atleetota 1,265 akka ta’e eerameera.

Dorgommiiwwan xumuraa jalqabaa 3 taasifamaniiru.

Adiir Nuur Raayyaa Ittisaarraa utaalchoodhaan riikardii ofumaa qabatee ture cabsuun injifateera.

Birihaanuu Mooddiisaan ammoo Akkaadaamii Xiruunash Dibaabaatii 2ffaa, Geetuu Dhaqqabaan Amala Sirreessaa Federaalaarraa 3ffaa ba’eera.

Fiigicha xumura kuma 10n dubartootaa Diiraa Didhaa Oromiyaarraa 1ffaa, Itaagany Walduu Yuunvarsiitii Dbrabirihaanii 2ffaa, akkasumas Gabayaanash Ayyaaleew Raayyaa Ittisaarraa 3ffaa baatetti.

Dorgomii waaree boodaan sa’aa 11:30rratti meetira kuma 10n uurjiiwwan biyyattii kan itti walargan ta’a.

Imaanaa Margiyaa, Muktaar Idriis, Addunyaa Tagany, Abaadii Addiisii fi Haagoos dorgomicharratti kan hirmaatan keessatti argamu.

Dorgommichaan kan injifataniif badhaasni Birrii kuma dhibba 4 fi kuma 80 qophaa’era.

Dorgommichi Dilbata kan xumuramu ta’a.