Waldorgommiin Mo’aa Mo’attoota kubbaa miillaa Liigii Oromiyaa geggeffamaa jira

Finfinnee, Caamsa 10, 2009 ( FBC) Wal-dorgommiin Mo'aa mo'attoota kubba miillaa Liigii Oromiyaa Godina Adda Oromiyaa Naannawa Finfinnee Bulchinsaa Magaala Sandaafa Bakkeetti Gaggeeffama jirachun isaa nibeekama.

Haaluma kanaan Guyyaa kalleessaa taphoota Rammaddi ''B'' geggeeffameen, Kilabiin Kubbaa millaa Bul/Mag/Sulultaa Kilabii kubbaa miillaa Bul/Mag Bulbulaa wajjin taphachun gooli 1 fi 0 dhaan injifateera.

Akkasumas Kilabiin kubbaa miillaa Poolisii Oromiya Kilabii kubbaa miillaa Bul/Mag Asaasa waliin taphachuun goolii 2 fi 0 dhan injifachu danda'eera.

Har'as itti fufudhaan Kilabiin Kubbaa Miilaa Bulchiinsa Magaala Sandaafaa Bakkee fi Bul/Mag/ Mataaharaa waliin, Kilabiin Kubbaa Miilaa Bul/Mag/ Caancoo Bul/Mag/ Itaayyaa waliin sa'aati 7:00 irraa egaalun kan taphatan yoo ta'u, morkin kilaboota kanas hawwiidhaan eggamaa jira.