Itiyoophiyaan Jibuutii garaagarummaa goolii bal’aan injifatte

Finfinnee, Adoolessa 08, 2009 (FBC) Gareen Biyyaalessaa Itiyoophiyaa tapha gulaallii dorgommii ‘CHAN’ 2018 Jibuutii waliin taphate 5 fi 1n injifateera.

Waaliyaawwanii fi gitisaanii Jibuutii tapha isaanii gulaallii marsaa jalqabaa kan taphatan guyyaa sa’a 9 jalqabee Isteediyamii El Hajii irrattidha.

Kanaanis gareen Biyyaalessaa Itiyoophiyaa garaagarummaa goolii bal’aa 5 fi 1n injifateera.

Waaliyaawwaniif Geetaanaa Kabbadaa gooliiwwan afur wayita galchu, goolii ishee tokko Mulu’aalam Masfin lakkoofsiseera.

Gareen Biyyaalessaa Itiyoophiyaa tapha gulaallii ‘CHAN’ 2018 jalqabaa isaa dirreesaan alatti taphatee injifannoo gonfateera.

Waaliyaawwan torban dhufu Isteediyamii Biyyoolessaa Hawaasaa irratti Jibuutii waliin tapha deebii kan taphatan ta’a.

Itiyoophiyaan qabxii ga’anii deebi’uun Jibuutiin yoo injifatamte carraa dorgommii ‘CHAN’ irratti hirmaachuu si’a sadaffaaf nidhabdi.

Gareen Biyyaalessaa Itiyoophiyaa fi Jibuutii yeroo dhumaaf kan wal-morkatan A.L.A 2009 Naayiroobii irrratti yoo ta’u, Itiyoophiyaan Jibuutii 5 fi 0n injifachuunshee kan yaadatamudha.