Guyyaan Pirimiyar Liigiin itti-jalqabu barame

Finfinnee, Adoolessa 10, 2009 (FBC) Piriimiyar Liigiin Itiyoophiyaa bara dorgommii 2010 Onkololeessa 4, 2010 akka jalqabu ibsame.

Federeeshiniin Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa waggoottan darbanitti muuxannoo guyyaa liigichi itti jalqabu turee beeksisuu kan qabu ture yoo ta’u, kilaboonnis guyyaan sagantichi itti jalqabu dursee akka itti himamu yeroo gara-garaatti wayita gaafatan mul’ata.

Federeeshinis sababa kanaan barana guyyaa jalqabaa dorgommichaa dursee akka beeksisedha Sookar Itiyoophiyaan kan gabaase.

Liigichi sababoota dirqisiisoo gara-garaan yoo dheerate malee Onkololeessa 4 akka jalqabu kan murteesse yoo ta’u, ji’a Fulbaanaa ammoo gabaasi raawwii bara dorgommii 2009 nidhihaata akkasumas carraan ni ba’a jedhameera.

Carraan ba’u kun gaaffii akka hin-kaasne kan jedhuunis jiijjiiramni adeemsaa akka jiraatu beekameera.

Pirimiyar Liigii Itiyoophiyaa bara Dorgommii haaraa torban tokko dursee Fulbaana 25 fi 28 Waancaa Moo’ataa Moo’attootaan Qiddus Giyoorgisii fi Walaayittaa diichaa kan waliin taphatan ta’a.