Shaampiyonaa: dorgommin gufachiisa meetira kuma 3 dubartootaa xumuraa har’a galgala geggeffama

Finfinnee, Hagayya 05, 2009 (FBC) Shaampiyoonaan Atleetiksii Addunyaa 16 Landan keessummeessaa jirtu har’a guyyaa saddeettaffaa isaa lakkoofsiseera.

Guyyaa har’aas dorgommiiwwan atleetonni itiyoophiyaa irratti hirmaatan lama akka geggefaman sagantaan a’e nimul’isa.

Haala kanaan har’a galgala sa’a 3:35 irratti dorgommiin gulaallii walakkaa xumuraa meetira 800 nigeggeffama.

Dorgommii kanaarrattis gulaallii marsaa jalqabaa dheengadda geggeffame lammaffaa taatee kan xumurte Atleet Habtaam Alamuu xumuraaf darbuuf nidorgomti.

Isatti aansuun dorgommiin xumuraa gufachiisa meetira kuma 3 kan geggeffamu yoo ta’u, dorgommichi sa’aatii 5:25 irratti geggeffama.

Dorgommii har’aa irratti gulaallii kan darban Atleet Iteenasdh Diroo fi Birtukaan Fantee Itiyoophiyaa bakka bu’uun kan hirmaatan ta’a.

Shaampiyoonaa kanaan dorgommiin gulaallii meetira kuma 5 atleetonni Itiyoophiyaa irratti hirmaatan kaleessa geggeffamuunsaa kan yaadatamudha.

Dorgommii kanaarratti rammaddii jalqabaa keessaa Almaaz Ayyaanaa lammaaffaa , Sanbaree Tafarii ammoo sadaffaa ta’uun xumuraaf wayita darban , ramaddii lammaffaa irratti kan hirmaatte Latasanbat Giday ammoo ramaddii ishee keessaa tokkoffaa ba’uun xumuraaf dabarteetti.

Shaampiyoonaa Atleetiksii Addunyaa 16ffaa kanaarratti Itiyoophiyaan medaaliyaawwan warqee 1 fi birrii lama argatteetti.