Waancaan kubbaa miillaa Finfinnee Fulbaana 20 jalqaba

Finfinnee, Qaammee 4,2009(FBC)- Qopheessummaa Federeeshinii Kubbaa Miillaa Finfinneen kan gaggeeffamu waancaan kubbaa miillaa magaalattii Fulbaana 20 jalqaba jedhame.

Waancichi si’a 12ffaaf qophaa’a.

Tabichis kilaboota priimiyar liigii Ityoophiyaarratti hirmaatan 5 fi affeerramtoota 3 hirmaachisa.

Fulbaana 20 kaasee amma Onkololeessa 4,2010tti akka gaggeeffamus federeeshinichi ibseera.

Dorgommiin waancaa kunis qophii taboota priimiyar liigii Ityoophiyaa 2010f taasisan kan ittiin madaalan ta’a.