Taphoonni ramaddii jalqabaa Shaampiyans Liigii Yuuroop har’a galgala jalqabamu

Finfinnee, Fulbaana 02, 2010 (FBC) Taphoonni ramaddii jalqabaa Shaampiyans Liigii Yuuroop har’a galgala geggeeffamu.

Taphoota saddeet har’a geggeffaman keessaa taphi Baarseloonaa fi Juuveentus Kaamp Nu irratti taphatan ni-eegama.

Baarseloonaan humna isaa duriitti deebi’aa kan jiru yoo ta’u, Laaligaa irratti taphoota hundumaa injifachuun morkataa isaa Riyaal Maadriidiin qabxii 4 caalee dursaa jira.

Ejjannoo gaariirra kan jiran Liyooneel Meesii, Luuwis Suwaareezii fi Usmaan Dembeelee kutaa ittisaa cimaa Juuveentusiif qorumsa ta’u jedhamee eegama.

Maariyoo Maanzukiich, Joorjiyoo Kilinii, Saamii Kadiiraa fi Kilaawdiyoo Maarkisiyoo miidhamaan, Kuwadraadoon adabbiin tapha har’aa irratti Juuveentusiif hiriiranii hin-taphatani.

Ramaddii 4 taphi biraa tapha Olompiyaakoosii fi Ispoortiing Liizban gidduutti geggeffamudha.

Ramaddii 1n Maanchistar Yunaayitid oltiraafoord irratti kilaba Iswiizarlaand Baazeeliin keessummeessa.

Fiil Joonsi fi Erik baay adabbiin garicha keessaa wayita ba’an Kiriis Simooliin fii fi leendeloof bakka isaan bu’u jedhamee eegama.

Taphi ramaddichaa inni biraan benefikaa fi CSK Mooskoo gidduutti geggeffama.

Ramaddii 3n Isteediyamii Seeltik Park irratti Seeltikii fi PSG taphi taphatan tilmaama guddaa argateera.

Gama PSGn tumsi Neeyimaar, Kaavaanii fi Kiliyaan Mibaapee kilaba Iskootilaand kanaaf qorumsa akka ta’u tilmaamameera.

Ramaddii kanaan Baayar Muunik Andarleekt waliin Aliyaanz Arreenaa irratti wal-morkata.

Gara Shaampiyans Liigiiti kan deebi’e Cheelsiin ramaddii sadii keessaa tapha isaa jalqabaa kilaba Azarbaajaan Kaaraabaah waliin Istaanfoord Biriij irratti taphata.

Taphi Roomaan Atleetikoo Maadriid waliin taphatus tapha ramaddichaa eegamudha.

Taphoonni hundi galgala keessaa 3:45 irratti jalqabu.