Qiddus Giyoorgis lammii Poorchugaal Maanu’eel Vaaz Piintoo leenjisaa kilabichaa haaraa godhee muude

Finfinnee, Fulbaana 03, 2010 (FBC) Qiddus Giyoorgis lammii Poorchugaal Kaarlos Maanu’eel Vaaz Piintoo leenjisaa haaraa godhee muuduunsaa himameera.

Waldaan Ispoortii Qiddu-giyoorgis fi leenjisaan Poorchugaal Kaarlos Maanu’eel Vaaz Piintoo gidduutti waliigalteen waggaa lamaa mallatteeffameera.

Leenjisaan waggaa 43 kun ragaa leenjisaa Gamtaa Waldaa Kubbaa Miillaa Yuuroop A kan qaban yoo ta’u, kilaba Angoolaa Riikreetivoo leenjisuutti turani.

Leenjisaan Poorchugaal kun Kaarloos Maanu’eel Vaaz Piintoo turtii kilaba Angoolaa Rikretiivoo Libooloo waliin qabaatanitti milkaa’inni galmeessisan guddichi kilabichi ramaddii garee Waancaa Konfedereshinii Afriikaa keessa akka galu gochuu isaaniiti.

Leenjisaan kun waggoota lamaan dhufaniif kilaba Qiddus Giyoorgis waliin akka dabarsan himameera.

Waggoota dorgommii lamaan darban Qiddus Giyoorgis waliin leenjisaa ta’anii kan dabarsan Mart Nuuy sababa rakkoo fayyaan hojii guyyaa guyyaa kilabichaa irraa erga adda ba’anii ji’oota 4 boodadha Qiddus Giyoorgis leenjisaa haaraa kan muude.