Gibts waggaa 28 booda waancaa addunyaatti deebite

Finfinnee, Fulbaana 29,2010(FBC)-Gibts waancaa addunyaa Raashiyaan qopheessiturratti hirmaachuushee mirkaneeffatteetti.

Taba ramaddii 5ffaa kaleessa Aleeksaandiriyaatti Koongoo waliin gaggeeffameen Fari’oononni Gibts, waggaa 28 booda gara waancaa addunyaatti deebi’uu isaanii mirkaneeffataniiru.

Istaadiyamii Boorg Al Arabitti taba gaggeeffameen Mahaammad Saalaah Fari’oononni akka duursan taasiseera.

Dhuma tabichaatti Aarnoold Bookaa Mootoow Koongon Gibtsiin qixa akka taatu galchii gumaachera.

Daqiiqaa 95ffaarratti Mahaammad Saalaah galchii lammaffaasaa rukuttaa adabbiin gumaachee Gibts darbuushee akka mirkaneeffattu taasiseera.

Gibts Xaaliyaan bara 1990 kan qopheessiteen booda gara waancaa addunyaatti kan deebite taba kaleessaa kanaani.

Gibtsoonni gammachuun guutaman addabaaba’ii dura murmii itti dhageessisan Xaahriiritti ba’anii shubbisaa sirbaa turaniiru.

Taba dheengadda taasifameen Yuugaandan baha Afrikaa Gaanaa waliin tabattee qixa ba’uun ishee ni yaadatama.

Gibts qabxii kaleessatiin booda ramaddiishee garaagarummaa qabxii 4n kan duursitu yammuu ta’u, kan hafe taba tokko waan ta’eef hirmaannaashee akka mirkaneeffattu ishee gargaarera.