Galchiiwwan Meesii 3 Arjantiinaa waancaa addunyaaf dabarsan

Finfinnee, Onkololeessa 1,2010(FBC) –Waancaa addunyaa bara Faranjootaa 2018 Raashiyaan qopheessituuf kaleessa dorgommiiwwan gulaallii taasifamaniiru.

Eekwaadoorii fi biyyi Meesii Arjantiinan tabatanii, gulaallichis 1f 3n xumurameera.

Eekwaadoor 1f 0n duursaa turtus,Liyooneel Meesiin daqiiqaa 12ffaa, 20ffaa fi 62ffaarratti galchiiwwan lakkoofsiseen, Arjantiinan gara waancaa addunyaatti akka dabartu taasiseera.

Liyooneel Meesiin biyyasaa bakka bu’ee waancaa addunyaa bara 2018 qophaa’u kanarratti yoo hirmaatu si’a 4ffaasaa ta’aaf.

Taboota biroo biyyoota Ameerikaa Kibbaa jidduutti taasifame ammoo kan Braaziilii fi kan Chiilii ture.

Braaziil 3f 0n Chiilii injifattee, shaampiyoonan kooppaa Ameerikaa Chiilin ammoo waancaa addunyaatin ala taatetti.

Taboota birootin Paaraagwaay 1-0 Veenzuweelaa, Uraagwaay 4–2 Booliiviyaa, Peeruu 11 Kolombiyaan adda ba’aniiru.

Taboota galgala gaggeeffamaniin boodas Braaziil, Uraagwaay, Arjantiinaa fi Kolombiyaan Ameerikaa Kibbaatii waancaa addunyaarratti hirmaachuu isaanii mirkaneeffataniiru.

Maddi; www.supersport.com