Istaadiyamii Finfinneetti beeksisni elektirooniikii hojiirra oolufi

Finfinnee, Onkololeessa 30,2010(FBC)-Federeeshiniin Kubbaa Miillaa Ityoophiyaa beeksisa elektirooniikii istaadiyamii Finfinneetti faayidaarra oolchufi.

Federeeshinichi beeksisa biil boordii naannawa istaadiyamiirraa waggaatti Birrii miiliyoona 4.9 argata.

Beeksisa baanariin ala meeshaalee ammayyaa elektirooniikii tajaajilarra oolchuuf federeeshinichi hojjechaa jira.

Dhaabbata Sloovaakiyaa Kooloosi’oo jedhamu waliin teeknooloojicha hojiirra oolchuuf waliigalee hojjechaa jiraachuu isaa daayreektarri maarkeetiingii Federeeshinii Kubbaa Miillaa Ityoophiyaa obbo Isaayyaas Taaffasaan himaniiru.

Dhaabbata meeshaalee kanneen dhiyeessuu fi hojiirra oolchufis Birrii miiliyoona 9 kan kaffalu ta’a.

Ogeeyyonni biyya keessaa amma teeknooloojichaan walbaranittis dhaabbatichi ogeeyyota ofiitin kan hojjechiisaa turu ta’a.

Akka obbo Isaayyaas jedhanitti, kanaan booda istaadiyamii Finfinneetti beeksisoota elektirooniikii akka dirree kubbaa miillaa biyyoota Awrooppaarratti arginuu daawwanna.

Teeknooloojichi si’a tokkotti beeksisa hedduu muul’isuun ala, ergaa fi murtoowwan addaddaa maatii ispoortiif ittiin dabarsuuf mijataadha.