Federeeshiniin Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa yaa’ii isaa idilee geggeessaa jira

Finfinnee, Onkololeessa 30, 2010 (FBC) Federeeshiniin Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa yaa’iisaa waliigalaa idilee 10ffaa Finfinneetti geggeessaa jira.

Federeeshinichi filannoon koree hoji raawwachiisaa fi pireezdaantummaa bor Sadaasa 1, 2010 sa’aatii 3:00 jalqabee akka geggeeffamu sagantaa qabateet ture.

Haata'uutii oolmaa har'a ganamaatin baatii tokkoof akka dheereffamu caalmaa sagaleetin murteessera.

Filannichi baatii tokkoof akka dheereffamu Federeeshinii Kubbaa Miillaa Naannoo Oromiyaa gaafateet ture.

Naannoleen tokko tokkos filannuchi akka dheereffamu fedhii qaban karaa ifa hin taaneen ibsaa turan.

Xalayaawwan Hoggansi Kubbaa Miillaa Idil-addunyaa (FIFA) ergeera jedhamerratti geggeessitoonni federeeshinichaa deebii akka kennan eegamaa jira.

Sagantaan yaa’ichaa akka mul’isutti gabaasi raawwii hojii bara bajataa 2009 fi karoorri 2010 hirmaattotaaf dhihaatanii mariin irratti geggeffama.

Wixineen sirreeffama danbii ittiin-bulmaataa Federeeshii Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa dhihaatee mariin akka irratti geggeffamu ragaan sagantichaan ba’e ni-mul’isa.