Ibsi obbo Taklawaynii Asaffaan laatan naannicha bakka hin bu’u jedhame

Finfinnee, Sadaasa 2,2010(FBC)- Federeeshinii Kubbaa Miillaa Ityoophiyaatti naannoo Tigraay bakka bu’uun hoji raawwachiisummaaf dorgomaa kan turan obbo Taklawaynii Asaffaan kaafamuu isaanii Biiroon Dhimmoota Koominikeeshinii naannichaa ibse.

Bakka bu’ummaa isaaniirraa kan kaafaman tibbana gaazexeessitootaf ibsa laataniin ejjennoo naannicha bakka hin buune calaqqisiisuu isaanitiini jedheera biirichi.

taakkk.jpg

Haaluma kanaan nananoo Tigraay bakka bu’anii hoji raawwachiisummaa Federeeshinii Kubbaa Miillaa Ityoophiyaaf akka hin dorgomne, bakka bu’ummaan isaanii kaafameera jedhame.