Mohaammad Saalaah taphataa urjii Afriikaa bara 2017 ta’ee filatame

Finfinnee, Mudde 27, 2010 (FBC) Jifataan Ijiptii fi Liivarpuul Mohaammad Saalaah badhaasa taphataa urjii waggichaa Afriikaa 2017 injifate.

Saalaah Filannoo Konfedereeshiniin Kubbaa Miillaa Afriikaa (CAF) Magaalaa Guddittii Akraatti galgala geggeffame michuu isaa kilabichaa Saadiyoo Maaneeniin ofitti aanseeti injifachuu kan danda’e.

Jifataan Gaaboonii fi Jarmanii Borusiyaa Doortmuund Piyar Emiriik Obaameyaang ammoo sadaffaa ta’uun filatameera.

Saalaah baatii darbe badhaasa Taphataa Urjii Afriikaa Waggichaa BBC injifachuunsaa kan yaadatamudha.

Imala biyyisaa Waancaa Addunyaaf deemte keessattis galchiiwwan torba murteessoo ta’aniin hirmaachuun Waancaa Addunyaa Itaalii 1990 booda fari’oonota waltajjii guddaaf isaan ga’eera.

Saalaah taphoota gulaalliin galchiiwwan shan wayita lakkoofsisu kubbaawwan lama ammoo mijeessee kennuun tola hojjateera.

Turtii isaa kilabaattis yeroo dinqisiisaa dabarsaa jira.

Yaaada badhaasicha booda kenneenis barri Faranjootaa goolabame isaaf adda akka ture himeera.

Badhaasa kana argachuusaanis mul’ata isaa akka milkeesse kan eere Saalaah, badhaasichi Afriikaanota maraa fi daa’imman Ijiptiif yaadannoo naaf haata’u jedheera.

Daa’imman Afriikaas ofiisaaniitti amanuu fi iddoo fooyyee qabu irra ga’uuf mul’ata qabaachuu akka hin-dhaabne ergaasaa dabarseera.

Madda: BBC